V/v tiếp tục tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023
Số ký hiệu văn bản 5450/UBND-THNV
Ngày ban hành 30/11/2023
Ngày hiệu lực 30/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-5450_0001.pdf
saoy-5064_0001.pdf
Cơ quan ban hành