Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 210//BC-UBND
Ngày ban hành 02/08/2023
Ngày hiệu lực 02/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-210_0001.pdf
Cơ quan ban hành