Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2022 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2023
Số ký hiệu văn bản 02/BC-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12/2022 và một số công tác trọng tâm tháng 01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo KTXH
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-02_0001.pdf
Cơ quan ban hành