Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 2616
Ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó Chủ tịch đồng chủ trì hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại Trà Vinh, tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung đánh giá tình hình triển khai thi hành đối với 23 luật và 28 nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay; đánh giá kết quả tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, xem xét những vấn đề vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Ngoài ra, hội nghị còn dành nhiều thời gian để đánh giá kết quả trong việc thực hiện Kế hoạch 81; thống nhất các yêu cầu, nội dung triển khai nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh những tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo triển khai rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan đã tiến hành rà soát hơn 1.650 văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện một số quy định trong 7 luật và 130 văn bản dưới luật có sơ hở, bất cập, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. Trên cơ sở đó đã đề nghị Chính phủ, các cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền; kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, điều chỉnh toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị toàn quốc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay là hoạt động chưa có tiền lệ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Mục tiêu là tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời và hiệu quả.

Minh Thùy 

Tin khác