Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch thành phố Trà Vinh (mở rộng)
Lượt xem: 3173
Sáng ngày 28/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành báo cáo công tác quy hoạch thành phố Trà Vinh (mở rộng) và quy hoạch xây dựng phường Nguyệt Hóa. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
 

 

 Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo quy hoạch thành phố Trà Vinh (mở rộng)

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Xây dựng cho biết: đến nay đơn vị đang tiếp tục hoàn chỉnh nội dung đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2040, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, Sở đã thực hiện hoàn chỉnh nội dung Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2030 đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đối với đề án công nhận thành phố Trà Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II, Sở Xây dựng cũng đang triển khai thực hiện nội dung đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến công tác thành lập phường Nguyệt Hóa, đến nay Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh xem xét về chủ trương tổ chức lập quy hoạch phân khu khu vực dự kiến thành lập phường Nguyệt Hóa và triển khai các bước theo quy định. Theo báo cáo đánh giá về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường Nguyệt Hóa, đến nay đạt khoảng 7/13 tiêu chuẩn.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh: công tác quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch thành phố Trà Vinh mở rộng và quy hoạch phường Nguyệt Hóa là chủ trương đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thống nhất thông qua và quyết liệt trong chỉ đạo. Do đó, các sở, ngành, địa phương có liên quan cần quyết tâm thực hiện các thủ tục theo đúng quy định để sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập theo kế hoạch. Từng vấn đề cụ thể như về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính, việc đầu tư các cơ sở hạ tầng công cộng phục vụ dân sinh và các bước thủ tục theo quy định đã được Bí thư Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo từng sở, ngành và UBND thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành chủ trì tham mưu thực hiện và phối hợp thực hiện đạt tiến độ theo phê duyệt.

Xuân Kha 

 

 

 

Tin khác