Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 2123
Chiều ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025.
 

 

 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Năm 2023, tỉnh được Trung ương phân bổ 617,7 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình MTQG. Tỉnh phân bổ 216,3 tỷ đồng vốn đối ứng thực hiện các chương trình MTQG. Nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 149,1 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân vốn ngân sách Trung ương đến ngày 18/8/2023 là 118,5 tỷ đồng, đạt 19,18%; vốn ngân sách tỉnh đối ứng giải ngân là 84,2 tỷ đồng, đạt 39%; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 giải ngân 24,7 tỷ đồng, đạt 16,57%.

Cụ thể, kết quả giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng NTM là 26,2 tỷ đồng, đạt 23,78%; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 2,5 tỷ đồng, đạt 4,54%;  chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là trên 65 tỷ đồng, đạt 21,53%. 

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Út chia sẻ những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện 3 chương trình MTQG

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG, phấn đấu giải ngân vốn được giao đến cuối năm 2023 đạt trên 95%. Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh trong hỗ trợ, quản lý, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình MTQG bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại từng chương trình đang thực hiện, có kế hoạch cụ thể, chi tiết để đẩy nhanh tiến độ. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tăng cường trao đổi, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND huyện Trà Cú sau khi hoàn thành đạt tiêu chí NTM nào, phải báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để kiểm tra, đánh giá ngay.

Ngân Linh

Tin khác