Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra đối với Đảng ủy Sở Tài Nguyên và Môi trường và Bí thư Đảng ủy Sở
Lượt xem: 2373
Chiều ngày 28/7, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 2585 của Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 2585 của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Sở Tài Nguyên và Môi trường và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Trần Văn Hùng. 
 

 

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra cho biết: Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để thực hiện và triển khai các nội dung Nghị quyết, các Chỉ thị đến các chi bộ trực thuộc. Một số nội dung Nghị quyết số 13-NQ/TU và Chỉ thị số 27-CT/TU, được Đảng ủy Sở đưa vào Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định 4 chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện hàng năm. Thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Nghị quyết và các Chỉ thị của Tỉnh ủy.

Về tuyên tuyền công tác bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, hình thức đa dạng, đặc biệt là xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường tại các khu dân cư; qua đó, công tác bảo vệ môi trường có những chuyển biến tích cực, bước đầu kiềm chế gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường.

Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với lĩnh vực môi trường và đất đai.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường và việc quản lý sử dụng đất đối với các dự án, công ty, doanh nghiệp, việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quản lý sử dụng đất công. Chủ động ngăn ngừa không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường –  đồng chí Trần Văn Hùng quan tâm chỉ đạo, triển khai, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường; về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý, phạm vi phụ trách; công tác giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất được thực hiện chặt chẽ…

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế để Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo báo cáo.

 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường có sự phối hợp, nghiêm túc trong xây dựng báo cáo, nêu cao tinh thần quán triệt Quyết định số 2585/QĐ-TU, đồng thời ông đánh giá cao vai trò tham mưu trong việc ban hành văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường cần có kế hoạch khắc phục những hạn chế trong dự thảo báo cáo khi có thông báo kết luận của Tỉnh ủy.

Nguyên Chương

 

Tin khác