Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Trà Vinh
Lượt xem: 1948
Chiều ngày 24/7, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Trà Vinh để khảo sát về tình hình thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham gia tiếp và làm việc với đoàn. 
 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi làm việc

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế xã hội trong vùng có đông đồng bào dân tộc tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được cải thiện. Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chung và tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm từ 3-4%. Các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, mở rộng. Dân chủ được phát huy, tạo điều kiện cho nhân dân, đồng bào dân tộc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Bên cạnh, các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của Trung ương, của tỉnh trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; nhất là xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực. Tình hình tư tưởng, tâm trạng trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, an tâm xây dựng cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng, có 3 nhóm vấn đề trên lĩnh vực kinh tế mà Trà Vinh đạt được kết quả quan trọng. Đó là công tác xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỉnh quyết tâm xây dựng đạt tỉnh nông thôn mới trước năm 2025; về phát triển kinh tế biển và về công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập để phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Song song đó trên lĩnh vực văn hóa xã hội và công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét khá toàn diện, điều này minh chứng hiệu quả của việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có vùng đồng bào dân tộc đạt kết quả tốt. Đồng thời Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác dân tộc trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Ban Dân vận Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh. Trà Vinh đã tập trung thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, trong việc triển khai thực hiện các chính sách, từ đó làm cho đời sống kinh tế của đồng bào được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng. Song song đó công tác phát triển, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer được quan tâm thực hiện, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, tạo sự thay đổi các mặt trong đời sống của đồng bào.

Thời gian tới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc quan điểm về sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước để người dân phát triển, tự lực vươn lên trong cuộc sống; tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề sinh kế, việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của đồng bào dân tộc là chủ thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là vai trò của người có uy tín, các chức sắc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh.

Xuân Kha

 

 

 

 

Tin khác