Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các Tờ trình
Lượt xem: 1937
Sáng ngày 24/7, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 

 

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh thông qua Tờ trình và dự thảo nghị quyết để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành tỉnh thông qua Tờ trình và dự thảo các nghị quyết, nghe các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận về sự cần thiết ban hành nghị quyết và phân tích những nội dung còn ý kiến khác nhau để làm rõ từng vấn đề được nêu ra. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để điều chỉnh lại dự thảo nghị quyết cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh để nghị quyết sớm được ban hành nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.

Có 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến và thống nhất gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An, huyện Trà Cú; về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 – 2024; về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng tại tỉnh Trà Vinh.

Về ban hành định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh năm 2023 được vay thêm vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập phường Dân Thành và phường Trường Long Hòa thuộc thị xã Duyên Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp ý kiến tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khóm, người tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Xuân Kha

 

Tin khác