Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát
Lượt xem: 1868
Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến với 69 điểm cầu trong cả nước; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.
 

 

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 19.500 tổ chức đảng và trên 100.000 đảng viên, qua đó kết luận 505 tổ chức đảng và trên 1.700 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Song song đó, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 900 tổ chức đảng và trên 3.000 đảng viên, kết luận có 648 tổ chức đảng và gần 2.500 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Về thi hành kỷ luật, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và trên 7.000 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và gần 2.900 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; về công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tài sản ….

Trong công tác giám sát, cấp ủy các cấp giám sát trên 12.400 tổ chức đảng và trên 44.700 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp giám sát trên 8.900 tổ chức đảng và trên 12.000 đảng viên.

Riêng tại Trà Vinh, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp ban hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời chỉ đạo nắm tình hình, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm theo đúng quy định.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp nhận thức sâu sắc hơn nữa để đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chỉ đạo cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách chủ động, thường xuyên; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn và ban hành cơ chế kiểm soát quyền lực. Tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; thực hiện nghiêm túc các kết luận của Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát các cấp đủ mạnh. Đồng thời tăng cường chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa trong toàn ngành, khắc phục tình trạng bao che, nể nang, né tránh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

              Xuân Kha 

Tin khác