Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 2531
Ngày 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. 
 

 

Quang cảnh tại điểm cầu Trà Vinh

Dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Nguyễn Văn Nầy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá Cổng DVC năm 2023, một số phương pháp đánh giá, kết quả đánh giá thử nghiệm và đề xuất lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ thông tin và Truyền thông đưa ra bộ tiêu chí đánh giá DVC bao gồm 3 trụ cột đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể như sau: Tiêu chí đánh giá chức năng 70 điểm; tiêu chí đánh giá hiệu năng 20 điểm; tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện 10 điểm.

Việc đánh giá chất lượng DVC bộ, ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ (A, B, C, D, E). Trong đó, mức độ A từ 90 điểm đến 100 điểm; B từ 80 đến 89 điểm; C từ 65 đến 79 điểm; D từ 50 đến 64 điểm; E dưới 50 điểm.

Tại hội nghị, các bộ, ngành địa phương cũng đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai sử dụng DVC trực tuyến và đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,  Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số đề nghị các bộ, ngành địa phương cần phải thay đổi cách làm DVC trực tuyến, đầu tiên là về cách thức tiếp cận, nâng cao chất lượng DVC, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% hồ sơ thực hiện DVC trực tuyến. Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên 25 dịch vụ công thiết yếu, thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình, lược bỏ những bước không cần thiết.

Ngoài ra, phải tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; cần đa dạng và nâng cao chất lượng các kênh tương tác, hỗ trợ người dân nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

Quốc Bình

Tin khác