Khảo sát tình hình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP
Lượt xem: 3030
Chiều ngày 9/3, đoàn khảo sát liên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh về tình hình triển khai thực hiện Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn. 

Bà Phạm Thị Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Hoàng Phi, bà Huỳnh Thị Thiên Nhan, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; UBND 3 huyện: Trà Cú, Châu Thành, Càng Long và các xã đang triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP thuộc 3 huyện trên.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/04/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện NHCSXH tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cùng các sở, ban, ngành liên quan triển khai chính sách này.

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu vốn các chính sách cho vay ưu đãi thuộc chương trình từ các huyện và của Ban Dân tộc tỉnh. NHCSXH chi nhánh Trà Vinh đã tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu vốn chương mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ gửi NHCSXH Trung ương, cụ thể: tổng nhu cầu vốn vay trong 2 năm 2022-2023 là 100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện Càng Long phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh được giao vốn cho vay chương trình theo Nghị định số 28 là 50 tỷ đồng. Đến 31/01/2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện giải ngân cho 466 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (hộ Khmer) vay vốn để chuyển đổi nghề, với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ triển khai còn chậm, nguyên nhân do Trung ương chậm ban hành quy định hạn mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và định mức hỗ trợ kinh phí nên việc triển khai chưa đồng bộ giữa chính sách vay vốn và chính sách hỗ trợ. Dự án trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, Cục Y Học Cổ Truyền đã kết hợp với địa phương quy hoạch vùng và lấy mẫu đất nhưng kết quả triển khai còn chậm; UBND huyện và các ngành có liên quan chưa tham mưu kịp thời cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục để làm căn cứ triển khai thực hiện dự án.

Ông Hà Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát liên ngành đã tiếp thu những kiến nghị, khó khăn của tỉnh Trà Vinh trong thực hiện Nghị định 28/2022/NĐ-CP. Đồng thời, sẽ sớm kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, hướng dẫn các địa phương của tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, Phạm Thị Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được. Bên cạnh đó, đề nghị chi nhánh NHCSXH Trà Vinh phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và dự án trồng dược liệu quý tại huyện Trà Cú.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về chính sách tín dụng ưu đãi; bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao, tập trung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng.

Trúc Phương

 

 

 

Tin khác