Trà Vinh thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 3825
   Sáng nay 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh để thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái bỏ phiếu kín quy hoạch cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng cho rằng: trong những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ các cấp trong tỉnh cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả quy hoạch cán bộ đã tạo thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công cán bộ, nhất là chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để thực hiện quy trình công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng lưu ý các cán bộ chủ chốt cần nhận thức đúng đắn và thấy rõ ý nghĩa của công tác quy hoạch cán bộ là khâu then chốt, quan trọng hàng đầu trong chiến lược công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa nhằm đáp ứng tốt cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công tác quy hoạch cán bộ phải chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý dồi dào từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời nhấn mạnh công tác quy hoạch cấp ủy phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; lấy quy hoạch chức danh cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên; quy hoạch cán bộ phải bảo đảm phương châm “mở” và “động”: một chức danh có thể quy hoạch nhiều người và một người có thể quy hoạch nhiều chức danh.

 

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành xem xét, cho ý kiến về thực hiện quy hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, làm cơ sở để trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định. Bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các lãnh đạo chủ chốt tiến hành xem xét, cho ý kiến và thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, danh sách xây dựng quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tổng số 88 đồng chí, trong đó: trẻ 11 đồng chí, nữ 29 đồng chí và dân tộc Khmer 20 đồng chí; danh sách xây dựng quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng số 15 đồng chí, trong đó nữ 4 đồng chí và dân tộc Khmer 3 đồng chí. Đồng thời cho ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh như: quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và quy hoạch phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Xuân Kha