Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra năm 2022 của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Lượt xem: 5373
Sáng ngày 1/8, tại Tỉnh ủy Trà Vinh, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Tiếp đoàn có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra 544 nêu rõ: Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, ngày 13/06/2022, Ban Bí thư đã có Quyết định số 544 thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và một số quy định có liên quan như: Quy định số 08- QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37- QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Để tổ chức đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hướng dẫn cụ thể công tác kiểm tra giám sát; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập trung một số nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác cán bộ, đặc biệt là một số lĩnh vực kinh tế - xã hội như công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đất đai, xây dựng cơ bản, việc mua sắm ngân sách, những nội dung dễ xảy ra sai sót…

Thông qua kiểm tra, đánh giá và phát huy kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, tìm nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chủ trương trong công tác xây dựng đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xây dựng báo cáo tự kiểm tra đầy đủ, trung thực, theo đúng đề cương quy định, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra số 544 tiến hành kiểm tra theo đúng sự phân công và quy chế hoạt động, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả không làm ảnh hưởng tới công việc thường xuyên của địa phương cũng như các đơn vị tới kiểm tra.

Tại hội nghị, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo kế hoạch kiểm tra của đoàn. Trong tháng 8/2022, đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra một số đơn vị của tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chủ động quán triệt, triển khai các nội dung của Quyết định số 544. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hân Hiền