UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 7
Lượt xem: 2868
Chiều ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện cùng đại diện các sở, ngành tỉnh, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Trong tháng 7, thu ngân sách của tỉnh ước đạt 1.125,635 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu 8.556,819 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán, thấp hơn cùng kỳ 15,8%. Trong đó, thu nội địa trên 3.027 tỷ đồng, đạt 63,1% dự toán. Chi ngân sách 482,815 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng chi 4.350,229 tỷ đồng, đạt 42,1% dự toán.

Sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi. Đầu năm đến nay, tổng diện tích xuống giống các vụ lúa 134.382 ha (đạt 66,7% kế hoạch), thu hoạch 64.437 ha. Tổng đàn vật nuôi, diện tích thả nuôi thủy sản cao hơn cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản nuôi đạt khá, giá heo hơi tăng mạnh, cua biển và cá lóc giữ ở mức cao.

Công nghiệp chế biến, chế tạo, bán lẻ hàng hóa, thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi, tăng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 26,7% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng giảm 30,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 2.066,13 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 18.433,234 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước 4.609,38 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 26.096,3 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. 

Chủ tịch UBND huyện Càng Long Nguyễn Văn Nhủ phát biểu tại cuộc họp

Phát triển doanh nghiệp, HTX tăng khá so với cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch như phát triển HTX (vượt 30%), tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (hoàn thành 100%). Thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, lao động, việc làm; các đội tuyển thi đấu thể thao đạt kết quả khả quan.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến, thông qua dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, giải ngân nhanh, đúng quy định các Chương trình mục tiêu khi được Trung ương phân bổ vốn. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản; nhất là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn thuộc các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng các nội dung về tài chính, quyết toán. Các địa phương quan tâm, chấn chỉnh mỹ quan đô thị, an ninh nông thôn; quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh.

P.A