Các bước người lao động cần làm để nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 48929
Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116. Theo đó, hướng dẫn chi tiết trình tự và thủ tục người lao động cần thực hiện để nhận được gói hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28

* Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp:

- Người lao động không cần trực tiếp thực hiện thủ tục mà sẽ do người sử dụng lao động và cơ quan BHXH phối hợp thực hiện. Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp gửi người sử dụng lao động.

- Người sử dụng lao động công khai danh sách để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); sau đó, người sử dụng lao động lập danh sách điều chỉnh (nếu có) gửi về cơ quan BHXH.

- Thời gian nhận tiền hỗ trợ:

+ Trong 10 ngày làm việc, từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin do doanh nghiệp gửi đến.

+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do doanh nghiệp gửi đến.

* Đối với người lao động đã ngưng đóng bảo hiểm thất hiểm:

- Người lao động đã nghỉ việc phải tự thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

- Hình thức gửi hồ sơ:

+ Gửi hồ sơ online qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID.

+ Gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH gần nhất: Nộp Mẫu số 04 (ban hành kèm Quyết định 28) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian nhận hỗ trợ: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo thuận tiện, chính xác và an toàn nhất.

Ngoài ra, người lao động có thể tự tra cứu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp qua ứng dụng BHXH số VssID, sổ BHXH hoặc Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam./.

P.A