Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 15 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3841556.