Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: ngansach.stc@travinh.gov.vn.

- Điện thoại: 0294.3865.665

(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 23/06/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
File đính kèm
Không có tệp nào được chọn
Chỉ nhận file doc, docx, pdf, jpg, jpeg, png, zip không vượt quá 200MB
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
 
Gửi Nhập lại