Duyên Hải: Hội nghị BCH Huyện uỷ mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm; triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 20/7/2022, Huyện uỷ Duyên Hải tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (Khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Kim Rương - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đến dự. Đồng chí Lê Vũ Phương - Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Kim Chí Hoà - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Chủ tọa Hội nghị

    Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Duyên Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất thực hiện đạt trên 3.947 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, đạt trên 50% Nghị quyết. Thực hiện chuyển đổi trên 272 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao hơn; tập trung xây dựng mỗi xã, thị trấn một sản phẩm chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP của địa phương; phát triển mới 12/20 doanh nghiệp, đạt 60%. Tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về công nhận xã Đôn Xuân, Đôn Châu đạt chuẩn nông thôn mới và xã Đông Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; tổ chức kiểm tra công nhận 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới; trên 95% hộ gia đình đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ và huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác; phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều, hiện huyện còn 934 hộ nghèo, chiếm trên 4,5% và 1.683 hộ cận nghèo, chiếm 8,1%; giải quyết việc làm cho 927 lao động đạt 61,8% kế hoạch, đưa 30 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, đạt 100%. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đầy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn; triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động cải cách tư pháp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân theo quy định. Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, rà soát đánh giá, đến nay có 18/20 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 50% Nghị quyết; có 02/20 chỉ tiêu đạt dưới 50% Nghị quyết, gồm: xây dựng cơ bản, thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã.

Đại biểu dự hội nghị

    Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII), qua 05 năm triển khai thực hiện tổ chức Bộ máy của hệ thống chính trị đã được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh gọn biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đ/c Kim Rương - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Kim Rương - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá cao về những chỉ tiêu mà huyện Duyên Hải đã đạt so với Nghị quyết năm 2022. Qua đó, đồng chí lưu ý trong 6 tháng cuối năm 2022, Huyện uỷ Duyên Hải cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ra soát lại các chỉ tiêu đã thực hiện so với Nghị quyết; tập trung chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc từng ngành, từng cấp trong việc thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra; tăng cường đẩy nhanh tiến độ công trình xây dựng cơ bản, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn; xây dựng các sản phẩm OCOP, sản phẩm gắn thương hiệu, nhãn mác với lợi thế của địa phương; chủ động nắm chắc tình hình dự luận xã hội trong nhân dân, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng có công trình trọng điểm của tỉnh và trung ương; tăng cường sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ngành, các địa phương để thực hiện hoàn thành được nhiệm vụ xây dựng Huyện nông thôn mới trong năm 2022.

Đ/c Lê Vũ Phương – Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Vũ Phương - Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ; tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất gắn với phát huy thế mạnh của từng vùng, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp, hợp tác xã và củng cố chất lượng hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là giải ngân vốn công trình xây dựng huyện nông thôn mới; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người và dịch bệnh Covd-19; tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng Huyện nông thôn mới năm 2022./.

                                                                                                                                                        Tin, ảnh: Ni Rượng

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 4618
  • Trong tuần: 53,043
  • Tất cả: 3,717,685