Duyên Hải: Tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

Sáng ngày 29/5/2022, 60 ấp, khóm trên địa bàn huyện Duyên Hải đồng loạt tổ chức bầu cử chức danh Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2026 kết hợp bầu thanh viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

Cử tri ấp Bào Môn, xã Đôn Châu

    Trong đợt bầu cử lần nầy, huyện Duyên Hải tổ chức 60 điểm bầu cử, giới thiệu 120 ứng cử viên Trưởng ban nhân dân ấp, khóm. Có 19.708 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử để chọn ra 60 người có năng lực, uy tín, phẩm chất, đạo đức và tâm huyết vào chức danh Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 và 69 thanh viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn. Trong đó, có 101 ứng cử viên nam, 19 ứng cử viên nữ; có 57 người tái cử chiếm 47,5%. Giới thiệu 69 ứng cử thành viên Ban thanh tra nhân xã, thị trấn. Trong đó, nam 57 người, nữ 12; 48 người tái cử; đảng viên 62 người chiếm 89,85%. Đây là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân điều hành thực hiện những nhiệm vụ của cộng đồng dân cư ở ấp, khóm gắn với thực hiện chỉ đạo của cấp trên.

     Tính đến thời điểm 13 giờ 22 phút, đã có 19.704/19.710 cử tri đi bầu, đạt 99,97% so với cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách được duyệt. Kết quả bầu chọn được 60 Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 và 69 thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

     Nhìn chung, công tác bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duyên Hải diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; đồng thời, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

                                                                                                                                                                  Tin, ảnh: Minh Đông

          

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 509
  • Trong tuần: 48,934
  • Tất cả: 3,713,576