Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Duyên Hải

Ngày 25/5/2022, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện chủ trì cuộc họp các thành viên BCĐ huyện, Tổ giúp việc nghe báo cáo đánh giá công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cuộc họp sơ kết công tác bầu cử

     Theo báo cáo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, đến nay công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện công tác bầu cử đảm bảo về mặt thời gian; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử dân chủ, chặt chẽ; các văn bản chỉ đạo được thực hiện kịp thời đúng hướng dẫn; cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử được đảm bảo; cơ cấu số lượng người tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định.

    Toàn huyện có 07 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn với 60 ấp, khóm. Qua các bước hiệp thương, Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện đã lựa chọn, giới thiệu 120 ứng cử viên, bầu chọn ra 60 Trưởng ban nhân dân ấp, khóm bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm và giới thiệu 69 ứng cử viên bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân.

    Trong đợt bầu cử lần này, toàn huyện đã thành lập 60 tổ bầu cử, tiến hành cấp phát cơ sở vật chất, niêm yết danh sách và cấp thẻ cử tri đúng thời gian quy định, có 19.684 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia bỏ phiếu để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, uy tín, năng lực, kinh nghiệm và là người gần dân để thay mặt chính quyền xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý xã hội, giải quyết công việc vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Kim Chí Hòa, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện yêu cầu các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và thời gian bầu cử; thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Ban chỉ đạo bầu cử rà soát, đảm bảo các điều kiện như khu vực bỏ phiếu, danh sách, phiếu bầu, thẻ cử tri được chuẩn bị chu đáo; UBND các xã, thị trấn phổ biến, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định; chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử; đảm bảo công tác bầu cử đạt yêu cầu về tính trung thực, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ./.

                                                                                                                                                         Tin, ảnh: Ni Rượng

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 4397
  • Trong tuần: 76,644
  • Tất cả: 3,805,442