Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh: Làm việc với Ban Thường vụ huyện Duyên Hải về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 22/02/2022, Đoàn công tác Tỉnh ủy Trà Vinh, do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Duyên Hải, để nghe huyện báo cáo đầy đủ về tình hình chung và định hình xây dựng nông thôn mới của huyện, để các sở, ban, ngành góp ý, trao đổi để Ủy ban tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy tháo gỡ, tạo điều kiện cho huyện phát triển chung cũng như xây dựng nông thôn mới. Cùng đi với đoàn có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

    Chủ trì buổi làm việc

    Báo cáo với đoàn công tác cho biết, huyện Duyên Hải có 18.104/19.141 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, chiếm 94,58%; có 04/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đông Hải, xã Long Vĩnh, xã Long Khánh và xã Ngũ Lạc); xã Đôn Xuân đạt 19/19 tiêu chí đang trình thẩm tra, xét công nhận và xã Đôn Châu đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Riêng, xã Long Vĩnh được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2020; xã Đông Hải hoàn thành 20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đang trình hồ sơ chờ thẩm tra, xét công nhận năm 2021; xã Long Khánh đạt 16/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tập trung xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2022. 

Đại biểu tham dự

    Kế hoạch năm 2022, huyện chỉ đạo tập trung xây dựng xã Đôn Châu đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng xã Long Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Ngũ Lạc và xã Đôn Xuân đạt 15/20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Long Vĩnh và xã Đông Hải giữ vững tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025; xây dựng huyện hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT, huyện đã đạt 7/9 tiêu huyện nông thôn mới, còn 02 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục.

Ông Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy báo cáo với đoàn công tác

    Trong năm 2022, trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng 18 công trình (có 05 công trình vốn tỉnh và 02 công trình vốn huyện chuyển tiếp sang năm 2022); tổng kế hoạch vốn 162,780 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh quản lý 06 công trình; ngân sách huyện quản lý 12 công trình. Hiện, các công trình đang trong giai đoạn lập dự án, trình phê duyệt. Đến nay, đã thực hiện giải ngân được 5,648 tỷ đồng, đạt 3,47% kế hoạch. Tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm thực hiện tốt các thiết chế văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa...

Ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy phát biểu

    Tại buổi làm việc, lãnh đạo sở, ngành tỉnh báo cáo tình hình thuộc lĩnh vực quản lý và có phương hướng, thảo luận đưa ra giải pháp tối ưu nhằm xây dựng hiệu quả tiêu chí số 2 và số 5 mà huyện xây dựng chưa hoàn thành. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chỉ đạo, các ngành hỗ trợ địa phương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là phát triển lĩnh vực công nghiệp thủy sản, tạo việc làm ổn định cho lao động, giảm nghèo bền vững; chú ý xây dựng cảnh quan, môi trưởng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái, chỉ ra một số mặt cần tập trung thực hiện cho thời gian tiếp theo, đặc biệt đối với xã Đôn Châu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; chú ý xây dựng cảnh quan, môi trường, các thiết chế văn hóa, trong thực hiện có kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, chất lượng, tạo điều kiện thuận cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

    Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường chỉ đạo, huyện Duyên Hải tập trung quyết liệt xây dựng hoàn thành huyện nông thôn mới trong năm 2022. Tập trung vận động, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí chưa hoàn thành. UBND và sở, ngành tỉnh tiếp tục đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện 05 công trình trọng điểm, để đáp ứng đủ điều kiện đạt 02 tiêu chí chưa hoàn thành đối với huyện nông thôn mới. Huyện cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp tục nâng chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung xây dựng 02 tiêu chí chưa hoàn thành; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, có đề xuất phù hợp nhằm hỗ trợ địa phương tháo gỡ hiệu quả.

Ông Ngô Chí Cường – Bí thư tỉnh ủy phát biểu kết luận

    Trong xây dựng, huyện phải bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy; đầu tư xây dựng phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tiếp tục quan tâm nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm theo phương châm hành động của Tỉnh ủy; tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tái cơ cấu kinh tế, quan tâm phát triển tiềm năng kinh tế biển; tập trung phát triển thủy sản, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến thủy sản; tổ chức lại sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; quan tâm giáo dục – đào tạo, giải quyết việc làm, công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng cảnh quan, môi trường./.

Toàn cảnh làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy

 

                                                                                                                                                                      Tin, ảnh: MINH ĐÔNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 3802
  • Trong tuần: 52,227
  • Tất cả: 3,716,869