Duyên Hải: Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trực tuyến đến 60/60 ấp – khóm.

Sáng ngày 08/02/2022, Thường trực Huyện ủy Duyên Hải tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Triển khai Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, Huyện ủy; đồng thời triển khai mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và một số biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế năm 2021. Đồng chí Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và phát biểu khai mạc.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Chính trị huyện

     Đây là hội nghị đầu tiên trong năm 2022 của huyện Duyên Hải, được tổ chức bằng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối đến 98 điểm cầu đến tận ấp - khóm. Trong đó, điểm cầu chính tại Trung tâm Chính trị huyện; 07 điểm cầu tại các xã – thị trấn; 60 điểm cầu tại 60 ấp – khóm và 30 điểm cầu tại các điểm trường học trên địa bàn huyện. Có hơn 2.300 cán bộ, đảng viên; cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; chi hội trưởng, chi hội hội phó các chi tổ hội tham dự. Được biết, để có được hệ thống kết nối trực tuyến từ huyện đến tận ấp, khóm, huyện Huyên Hải đã đầu tư hơn tỷ đồng để lắp đặt thiết bị và kết nối đường truyền đến tất cả các ấp, khóm trên địa bàn. 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu ấp Cây Da – xã Ngũ Lạc

     Trong thời gian 02 ngày, học viên được nghiên cứu, học tập: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh và Huyện ủy Duyên Hải. Tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của ngành giáo dục trong năm 2021. Mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và một số biện pháp đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

     Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020 – 2025 và kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Việc nghiên cứu, học tập nội dung Chuyên đề toàn khóa “về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, là rất cần thiết góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới.

     Thông qua hội nghị, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ Nhân dân; Tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 

                                                                                                                                                                  Tin, ảnh: MINH ĐÔNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 48,449
  • Tất cả: 3,713,091