Ba nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện

Năm năm qua, Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải đã tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với phương thức chủ động, bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm từ khóa trước, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng nhân dân huyện đã phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trao giấy khen cho các cá nhân

có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

    Những kết quả Hội đồng nhân dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, là nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

    Tại kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải khóa IX, vừa diễn ra, Bí thư Huyện ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ngành pháp luật cùng toàn thể các ngành, các cấp trong thời gian qua. 

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai mươi mốt HĐND huyện Duyên Hải

    Qua đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Lê Vũ Phương, lưu ý 03 nội dung trọng tâm sau:

    Một là, để ngày bầu cử 23 tháng 5 thật sự là ngày Hội lớn của toàn dân; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật định, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ, xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường hoạt động giám sát theo luật định, đồng thời trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động bầu cử. Cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

    Hai là, chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Nhất – Hội đồng nhân dân các cấp: huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp quan trọng tiến hành bầu chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm nhân dân. Đề nghị Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tập trung nghiên cứu, tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân khóa mới xây dựng tốt chương trình, nội dung kỳ họp, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn tới.

    Ba là, tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị đạt chất lượng, đúng tiến độ các nội dung để chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện sắp tới; trong đó, chú trọng tạo mọi điều kiện môi trường đầu tư thuận lợi, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

    Với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, cử tri và nhân dân huyện Duyên Hải sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021./.

 

                                                                                                                             Tin, ảnh: Minh Đông

 

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 48,662
  • Tất cả: 3,713,304