Duyên Hải: Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

    Tham dự điểm cầu huyện Duyên Hải, có đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Kim Chí Hòa, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện…

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Duyên Hải tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

    Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

    Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng điểm cầu huyện Duyên Hải

    Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

    Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết thu hoạch qua tiếp thu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, những điểm mới, điểm nổi bật; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, từng cán bộ, đảng viên đối chiếu nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác định rõ nội dung và các giải pháp để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cụ thể, thiết thực nhất./.

 

                                                                                                                                   Tin, ảnh: Minh Đông

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 3057
  • Trong tuần: 53,100
  • Tất cả: 3,766,167