Duyên Hải: Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Bí thư Huyện ủy Duyên Hải Lê Vũ Phương yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trong tâm và 3 khâu đột phá đó là:
 

Đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy phát biểu

tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

    Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. Đẩy mạnh và làm theo tấm gương Bác thành những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là thực hiện 03 khâu đột phá, đó là: Khâu thứ nhất, là tập trung nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình nuôi tôm thâm canh mật độ cao từ 100 ha lên 400 ha vào năm 2025, kết hợp với ứng dụng công nghệ cao trong quản lý sản xuất và quản lý môi trường. Khâu thứ hai, xây dựng vùng sản xuất luân canh lúa màu theo hướng an toàn, từng bước chuyển giao ứng dụng công nghệ cao giúp nông dân chủ động sản xuất, giảm phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, tạo ra sản lượng đảm bảo hàng hóa lớn, năng suất cao, chất lượng tốt thân thiện với môi trường, quy mô 100 ha tại xã Đôn Xuân và Đôn Châu. Khâu đột phá thứ ba là, huy động kết hợp các nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ bản một số hạng mục kết cấu hạ tầng 4 xã đảo để khai thác tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái rừng ngập mặn theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Đây là 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

    Thứ hai, tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục tư tưởng cách mạng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng trong đời sống tinh thần của xã hội.

    Thứ ba, đổi mới phương pháp và tác phong làm việc, trước hết là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là phong cách nói đi đôi với làm, làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung làm tốt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến người dân. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

    Thứ tư, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần xây dựng và phổ biến nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả, cách làm hay. Thực hiện tốt chuyên đề hàng năm về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các hoạt động xã hội. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng. Thực hiện tốt văn hóa công sở, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan tâm chăm lo chất lượng đời sống của nhân dân.

    Thứ năm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Định kỳ sơ kết và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né trách, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm; đồng thời làm căn cứ trong đào tạo, bố trí cán bộ, sử dụng cán bộ sau này. Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

    Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.

Các cá nhân đạt thành tích nổi trội trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

ngày 15/5/2016 giai đoạn 2016 – 2020 được khen thưởng

    Với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân huyện Duyên Hải sẽ mang hết tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết và nghị lực; phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua để có cách làm chủ động, sáng tạo hơn nữa, tích cực hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh./.

 

                                                                                                                                       Tin, ảnh: Minh Đông

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 4426
  • Trong tuần: 52,851
  • Tất cả: 3,717,493