Triển khai sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 13 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 18/3/2021, Huyện ủy Duyên Hải hội nghị triển khai sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho gần 120 đại biểu là bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị.

Hội nghị triển khai sinh hoạt chuyên đề

    Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy đã triển khai, quán triệt các nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề chung và cụ thể đối với từng các loại hình chi bộ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, ý thức phục vụ nhân dân; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác lãnh, chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa từ 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

    Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cũng như đổi mới phương pháp sinh hoạt, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, cách làm hay và chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót; sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần đóng góp xây dựng; chú ý thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt và triển khai những việc cần làm sau cuộc họp; các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy thường xuyên bám sát, tham dự các cuộc họp chi bộ qua đó kịp thời chấn chỉnh đúng theo hướng dẫn của cấp trên./.

                                                                Tin, ảnh: NI RƯỢNG

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 9205
  • Trong tuần: 63,564
  • Tất cả: 3,782,234