Huyện ủy Duyên Hải sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, Kế hoạch số 72-KH/TU và Đề án 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy

Chiều ngày 11/3/2021, Huyện ủy Duyên Hải hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, 72-KH/TU và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Vũ Phương - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Kim Chí Hòa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

Chủ tọa hội nghị

    Qua 03 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, 72-KH/TU, ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy và Đề án 05-ĐA/TU, ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Duyên Hải đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy giảm 16 tổ chức, trong đó 07 cơ quan ngành huyện, 07 trường học và 02 ấp; giảm 43 biên chế sự nghiệp giáo dục, 33 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công việc. 

Đại biểu tham dự hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp về triển khai thực hiện Kế hoạch, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong việc hợp nhất giữa cơ quan, tổ chức Đảng với cơ quan Nhà nước, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa có quy định chung về mẫu con dấu của cơ quan khi sáp nhập.

Bí thư Huyện ủy Lê Vũ Phương phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị

    Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Vũ Phương - Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát và vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch, Đề án của Tỉnh ủy; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

                                             Tin, ảnh: NI RƯỢNG

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1320
  • Trong tuần: 43,834
  • Tất cả: 3,703,718