Tổng kết các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy

Ngày 09/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Duyên Hải hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng, tổng kết ba Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, gồm: Nghị quyết số 05 về “xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác giai đoạn 2016 – 2020”, Nghị quyết số 06 về “thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”,  Nghị quyết số 07 về “tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016 – 2020”. Đồng chí Phạm Thành Lập – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Nhặn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Kim Chí Hòa – Phó Bí thư Huyện ủy cùng chủ trì Hội nghị.

(Tổng kết các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy)

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về “xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác giai đoạn 2016 – 2020”, nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được nâng lên. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp được thành lập, các loại kinh tế như HTX, THT có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế huyện nhà thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về “thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”. Đến nay, các địa phương phối hợp các ngành có liên quan tổ chức được 25 lớp đào tạo, có 604 lao động tham gia học các ngành, nghề như: chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng trọt, sữa chữa máy nổ, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật xây dựng, may dân dụng, sửa chữa điện dân dụng, điêu khắc gỗ… kinh phí thực hiện trên 1,4 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 07 của Huyện ủy về “tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016 – 2020”. Những năm qua, cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực thi công vụ, nhất là việc định hướng, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, công việc xác tình hình chính trị địa phương, cơ quan đơn vị hàng năm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Lập – Bí thư Huyện ủy Duyên Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện quyết liệt tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: củng cố lại Ban Chỉ đạo; quan tâm sơ, tổng kết định kỳ; tập trung các mô hình xây dựng Đảng; rà soát, sàng lọc, đánh giá cụ thể các mô hình; đẩy mạnh triển khai các chính sách; thực hiện tinh giản bộ máy; tạo nguồn phát triển Đảng viên; tập trung nhiệm vụ giảm nghèo; tiếp tục củng cố chỉ đạo vững mạnh các chi hội đoàn thể./.

                                                                                           Quốc Khởi
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 2638
  • Trong tuần: 52,681
  • Tất cả: 3,765,748