Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 21/8/2020, Huyện ủy Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thành Lập, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phan Văn Nhặn, đồng chí Kim Chí Hòa phó Bí thư Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện ủy Duyên Hải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương, quyết liệt, đúng thời gian quy định; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuẩn bị kỹ về nội dung các văn kiện, quy trình nhân sự cấp cơ sở và cấp huyện. Do đó, Đại hội Đảng cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành đúng thời gian và đảm bảo các yêu cầu. Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duyên Hải lần thức thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy 13 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 17 đồng chí. Kết quả bầu cử tại đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối các  chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy: Bầu ban chấp hành 180 đồng chí; Ban Thường vụ 37 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 258 đồng chí (đại biểu chính thức 221 đồng chí, đại biểu dự khuyết 37 đồng chí).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Phạm Thành Lập, Bí thư Huyện ủy biểu dương tinh thần từng đồng chí và các chi, đảng bộ trược thuộc Huyện ủy  góp phần tổ chức thành công đại hội các cấp. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở đã khẳng định sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung, công việc trước khi tiến hành Đại hội, từ đó đại hội cấp huyện, cấp cơ sở được tổ chức đảm bảo đúng theo chương trình đề ra. Kết quả được tổ công tác của Tỉnh ủy đánh giá đạt theo yêu cầu về công tác tổ chức đại hội cấp huyện, cấp cơ sở.

                                                                                     An Trường

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 306
  • Trong tuần: 48,731
  • Tất cả: 3,713,373