Ban Dân vận Huyện ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 14/7/2020, Ban Dân vận Huyện ủy Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt quan tâm chú trọng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên, nhất là việc triển khai, quán triệt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Nghị quyết năm 2020 của Tỉnh ủy, Huyện ủy; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đặc biệt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng; đảm bảo an sinh xã hội; từng bước giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tổ chức, bộ máy được kiện toàn, củng cố, nội dung phương thức hoạt động được đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề; kế hoạch của Tỉnh ủy về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết của Huyện ủy về tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác dân vận; phát huy tốt công tác dân tộc - tôn giáo, công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các phong trào cách mạng của địa phương gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham mưu cấp ủy kịp thời nhân rộng các mô hình hay, mang lại hiệu quả./.

 

NI RƯỢNG

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 3857
  • Trong tuần: 52,282
  • Tất cả: 3,716,924