Đại hội Đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và

Ngày 16/05/2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ do Huyện ủy và HĐND – UBND huyện giao, là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy và HĐND – UBND huyện xử lý công việc hàng ngày; tổ chức chu đáo các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy và HĐND – UBND huyện; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và HĐND – UBND huyện; đảm bảo các điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy và HĐND – UBND huyện và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp. Chi ủy chi bộ đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra; chủ động, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy và HĐND – UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đảng viên trong Chi bộ chấp hành đúng các quy định, Điều lệ Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đảng viên được quan tâm; việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tăng cường, nhất là nội dung Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

Kết quả phân loại cán bộ, công chức hằng năm thực hiện nghiêm túc, 100% công chức, người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác tham mưu soạn thảo và thẩm định ban hành trên 16.765 văn bản các loại; in ấn, phát hành trên 171.811 văn bản các loại; công tác lãnh đạo tổ chức cán bộ, xây dựng các đoàn thể chính trị; công tác xây dựng Đảng cũng luôn được quan tâm chú trọng. Qua đánh giá phân loại đảng viên hàng năm 100% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ,

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, đảng viên, công chức tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, công chức, người lao động không vi phạm pháp luật; bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu Đảng xem xét kết nạp 02 đồng chí; đưa đi đào tạo lý luận chính trị 04 đồng chí; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hành năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; công đoàn giữ danh hiệu vững mạnh xuất sắc; giữ vững cơ quan văn minh và an toàn về an ninh trật tự.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 05 đồng chí; đồng chí Phan Minh Tiến, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy và HĐND – UBND huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025./. 

 

                                                                                                An Trường

Bản đồ hành chính



Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 3730
  • Trong tuần: 52,155
  • Tất cả: 3,716,797