Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 02/8/2019, tại Nhà Văn hóa xã Đông Hải, Ban Chỉ đạo Các chương trình MTQG và Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Duyên Hải, tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn (2010 - 2020). Ông Kim Rương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải, Trưởng Ban chỉ đạo huyện; ông Phạm Thành Lập - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, diện mạo nông thôn huyện Duyên Hải có nhiều chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. Giai đoạn 2015 - 2019, huyện Duyên Hải đã thực hiện hoàn thành 2 xã nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện đề ra mục tiêu: phấn đấu công nhận thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí nông thôn mới trở lên; đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí về môi trường đối với việc xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng lên đạt 4/9 tiêu chí.

Định hướng giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; giai đoạn 2026 - 2030, có 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu thực hiện đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái.

Tại Hội nghi, ông Kim Rương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo huyện yêu cầu các thành viên, các ban, ngành có liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình tại các địa phương để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình theo kế hoạch đề ra.

Dịp nầy, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; UBND xã Đông Hải tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020./.

                                                                                                 Quốc Khởi
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 4593
  • Trong tuần: 53,018
  • Tất cả: 3,717,660