Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Năm 2021 dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự tham gia tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Duyên Hải tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa

    Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Thời gian qua, phong trào luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lối sống mới, sống đẹp được hình thành, thiết chế văn hóa được tăng cường. Các nội dung của phong trào đã góp phần cải thiện, nâng cao vật chất và tinh thần của nhân dân; làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị trên địa bàn ngày càng khởi sắc; gắn kết người dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covi-19; tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

    Từ khi phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa được đưa vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa hàng năm được thực hiện công khai dân chủ, đúng chuẩn mực nên số lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Qua đó, đã tác động tích cực tới đạo đức, lối sống của các thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng. Đến nay, toàn huyện có trên 19.700 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 96,16% tổng số hộ gia đình; có hơn 4.600 gia đình văn hóa tiêu biểu; đồng thời có trên 8.450 hộ xây dựng hàng rào, có 13.680 hộ làm cột cờ; có 51/54 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa; có 04/06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Long Thành đạt chuẩn văn minh đô thị.

    Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được các xã, thị trấn quan tâm thực hiện; các địa phương đã xóa bỏ nhiều thủ tục lạc hậu, rườm rà so trước; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển mạnh mẽ với hình thức hoạt động phong phú, đa dạng thu hút được đông đảm quần chúng nhân dân tham gia; các lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Đến nay, toàn huyện có trên 30% số người thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có hơn 25% hộ gia đình thể thao; đồng thời, các thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho người dân nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Giao lưu bóng chuyền tập luyện thể dục thể thao

    Hưởng ứng phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, mỗi tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã lựa chọn những mô hình, điển hình để nhân rộng, như: Mặt trận Tổ quốc có phong trào vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt là phong trào “vì người nghèo”, vận động xây dựng nhà đại đoàn kết; Hội Liên hiệp phụ nữ với các mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình”; Đoàn thanh niên nổi bật với phong trào “lập thân, lập nghiệp”; “tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận xây dựng nông thôn mới; Hội Nông dân với phòng trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Mỗi một phong trào đều được cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, chung sức, chung lòng đem lại hiệu quả thiết thực, tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn góp phần bảo vệ môi trường và làm thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường để tạo vẻ mỹ quan. Các địa phương còn duy trì tốt các mô hình đạt hiệu quả như: “thu gom rác thải”; “tổ hạn chế sử dụng túi ni long”; “tuyến đường hoa”; “ấp tự quản về môi trường”… đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Phong trào cũng đã góp phần nâng cao ý thức tự quản ở khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tượng ái của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện Duyên Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                                                                                                                                           Bài, ảnh: Ni Rượng

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 3338
  • Trong tuần: 53,381
  • Tất cả: 3,766,448