Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc chuyển chức năng sự nghiệp văn hóa, thể thao của phòng Văn hóa và Thông tin huyện vào Đài Truyền thanh huyện và đổi tên Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện. Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải luôn khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch Covid-19

    Xác định rõ vị trí, chức năng của mình là công cụ đắc lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ  chính trị. Ngay từ đầu năm, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị bám sát các sự kiện chính trị quan trọng trong năm của huyện và các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước; kịp thời phản ánh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tạo ra không khí thi đua trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện, góp phần tích cực để huyện Duyên Hải phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ra sức lan tỏa lớn về học tập theo gương Bác trên địa bàn toàn huyện. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, đơn vị để kịp thời cổ vũ và nhân rộng mô hình.

Tuyên truyền trực quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

    Đặc biệt, trong năm 2021, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Sản xuất được 402 Chương trình phát thanh địa phương, với 2.318 tin, 536 bài. Thực hiện 156 kỳ cho các chuyên mục phát thanh như: Đảng trong cuộc sống; Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật. Phối hợp Công an huyện thực hiện 52 kỳ phát thanh chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Công an huyện Duyên Hải chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Mở chuyên mục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mỗi ngày phát 03 lượt, tổng thời lượng 16.479 phút đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch, cũng như tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Thực hiện 06 kỳ Tiếng nói từ cơ sở cộng tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Biên tập, đăng tải 301 tin, bài; 995 ảnh trên Trang thông tin điện tử huyện, nâng số lượt truy cập đến cuối năm 2021 là 1.500.846 lượt (cuối năm 2020 lượt truy cập chỉ có khoảng 800.000 lượt). Duy trì thời gian truyền dẫn phát sóng phát thanh FM theo quy định.

Lắp đặt thiết bị thử nghiệm hệ thống loa thông minh

    Về lĩnh vực thông tin trực quan: Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính quan trọng của đất nước. Thực hiện 1.769 m2 pano, gồm: 102 tranh cổ động, 71 băng rol, 846 chờ chuối, 287 lượt cờ đảng, cờ nước; 28 bảng pano thiết chế văn hóa tuyến đường số 2, phục vụ cổ động xây dựng nông thôn mới; cập nhật 14 khẩu hiệu bảng led cổng chào và Trung tâm huyện, tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tuyên truyên về xây dựng huyện nông thôn mới. Trong năm, Trung tâm có 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập thể Trung tâm được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong công tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

    Với phương châm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của thính giả nghe đài, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tạo sự hấp dẫn đối với thính giả bằng các thể loại phong phú như: Tin ngắn, tin sâu, phóng sự, gương người tốt việc tốt. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn để nắm bắt các thông tin, sự kiện, kịp thời đưa tin tuyên truyền cổ vũ động viên các phong trào thi đua ở các cấp hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Lắp đặt khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19

    Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện còn tích cực phối hợp, cộng tác đưa nhiều nội dung tin, bài trên các cơ quan báo chí của Tỉnh và Đài PTTH Trà Vinh; hướng dẫn Trạm truyền thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đài truyền thanh huyện theo quy định và thực hiện công tác tuyên truyền ở địa phương đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của các cấp.

    Với những cố gắng nỗ lực của tập thể viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Duyên Hải trong những năm qua đã thực hiện tốt chức năng của một cơ quan tuyên truyền cấp huyện, được các cấp ghi nhận. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, viên chức, phóng viên, nhân viên Trung tâm không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

 

                                                                                                                                                                           Bài, ảnh: MINH ĐÔNG

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 9376
  • Trong tuần: 63,735
  • Tất cả: 3,782,405