Phụ nữ Duyên Hải phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Đại hội Phụ nữ  huyện Duyên Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa ra sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2030; Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết hỗ trợ Phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Biểu dương phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duyên Hải lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của huyện trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn rất nhiều khó khăn. Toàn huyện có 478 hộ nghèo, chiếm 3,59%; có 1.751 hộ cận nghèo chiếm 8,41%. Trong đó, có 968 phụ nữ nghèo, 421 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Phụ nữ chung toàn huyện là 39.159 người, chiếm 49,9%; phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 18.745 người. Trong nhiệm kỳ, hai cấp Hội Phụ nữ tập hợp, phát triển được 10.300 hội viên, đạt 54,92%, so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

    Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05/CT-TW, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng trung hậu, đảm đang”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh.

     Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện, tập trung triển khai phong trào thi đua hai cuộc vận động, gắn với các đợt thi đua đặc biệt và chủ đề hàng năm do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đến 100% cơ sở Hội. Việc triển khai các mô hình làm theo Bác được hai cấp Hội quan tâm thực hiện, tập trung vào các nhóm mô hình như: Chung tay xây dựng nông thôn mới, trách nhiệm cộng đồng “vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy; tự quản tại cộng đồng và tiết kiệm bản thân để phần người vượt khó, với 46 tổ, nhóm, câu lạc bộ, có 864 thành viên tham gia.

    Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động, đã có tác động mạnh mẽ đến từng nhóm đối tượng phụ nữ, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội và đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Thông qua các hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, khẳng định vị thế người phụ nữ trong xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới.

“Kết nối - Chia sẻ yêu thương vượt qua đại dịch Covid-19”

    Với 49,9% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; nhiều phụ nữ đã chủ động nắm bắt cơ hội, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Hội mạnh dạn thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp nhu cầu của phụ nữ, với 34 tổ hợp tác các loại; 01 hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ quản lý và 18 mô hình kinh tế hiệu quả, thu hút 706 thành viên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của huyện. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phụ nữ là lực lượng nồng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nông thôn mới, đô thị văn minh.

    Trong lĩnh vực giáo dục, với 48,3% lực lượng, đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ tích cực học tập, góp phần thực hiện chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; luôn có ý thức chăm lo việc học tập của con em. Với tỷ lệ 67,54% cán bộ nữ trong ngành Y tế, luôn tận tụy, tiên phong vì sức khoẻ cộng đồng, thể hiện rõ nét qua công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phụ nữ trong huyện luôn tích cực vận động các thế hệ phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương.

    Qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua trong hệ thống Hội, đã có 297 tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu; nhiều mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; tạo hiệu ứng, sức lan tỏa trong phong trào phụ nữ toàn huyện, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Với những nội dung phong phú, thiết thực, phong trào thi đua do Trung ương Hội đề ra phù hợp với thực tiễn, tạo động lực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của các thế hệ phụ nữ. Qua đó, khẳng định đúng vai trò, sự đóng góp tích cực của các cấp Hội vào thành tựu chung của huyện.

    Phong trào thi đua, hai cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện đồng bộ, toàn diện bằng những công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thân cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo đối với phụ nữ đã được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Hai cấp hội có nhiều giải pháp huy động, tập hợp được phụ nữ trên các lĩnh vực tham gia hoạt động Hội; tranh thủ các nguồn lực để tiổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, bình đảng giới được quan tâm, phụ nữ có điều kiện tham gia hoạt động, cống hiến và thành công trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, lao động, việc làm,…góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội và vai trò của lực lượng nữ vào quá trình phát triển quê hương./.                                                                             

                                                                                                                                                                         Bài, ảnh: MINH ĐÔNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2888
  • Trong tuần: 52,931
  • Tất cả: 3,765,998