Sở Lao động – Thương binh xà Xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Duyên Hải

Ngày 03/3/2021, ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn huyện Duyên Hải.

Kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo tại huyện Duyên Hải

    Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện Duyên Hải thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135 của Chính phủ; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, y tế, hỗ trợ nhà ở, đất ở, vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Theo đó, phát huy hiệu quả việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế; giới thiệu việc làm cho 3.143 lao động nông thôn, xuất khẩu 13 lao động.

    Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung đóng góp nhiều ý kiến về công tác tuyên truyền, lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững; chính sách an sinh xã hội; phát triển giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho nhân dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

    Ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện Duyên Hải trong thời gian qua, đồng thời đề nghị: Các cơ quan chuyên môn tập trung giải ngân kinh phí thuộc chương trình năm 2021 theo tiến độ của Chương trình 135 và các nguồn vốn dự án, mô hình khác; tăng cường công tác kiểm tra các mô hình và dự án vận động từ các nguồn an sinh xã hội; triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn một cách thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người học nghề và tình hình thực tế của địa phương./.

                                                      Tin, ảnh: NI RƯỢNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 2555
  • Trong tuần: 52,598
  • Tất cả: 3,765,665