Triển khai công tác giảm nghèo năm 2021

Ngày 26/2/2021, ông Phạm Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2021.

Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2021

    Qua kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, huyện Duyên Hải có 748 hộ nghèo, chiếm 3,59%; hộ cận nghèo 1.751 hộ, chiếm 8,41%  so tổng số hộ dân cư; trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer 449 hộ, chiếm 5,31%, cận nghèo 1.120 hộ, chiếm 13,24%.

    Với mục tiêu đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Bên cạnh đó, lồng ghép các chương trình, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ, tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công; tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 1.584 lao động nông thôn và xuất khẩu 62 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhằm góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,6%, hộ cận nghèo giảm 3,6% trong năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

    Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả cũng như đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác giảm nghèo.

    Kết luận hội nghị, ông Phạm Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện cần thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo gắn với các giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo và giảm nghèo bền vững; Ban Chỉ đạo huyện cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác giảm nghèo cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ý thức tự vượt lên thoát nghèo, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với chính sách giảm nghèo, vay vốn tín dụng ưu đãi, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chế độ, chính sách, phương án sản xuất ở từng địa phương đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực./.

                                                                 Tin, ảnh: NI RƯỢNG

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 535
  • Trong tuần: 48,960
  • Tất cả: 3,713,602