Đôn Xuân đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển toàn diện nông nghiệp – nông dân – nông thôn, được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

Xã Đôn Xuân tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

    Qua 10 năm triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020, xã Đôn Xuân đã đạt được 16/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 03 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 5 trường học; tiêu chí 9 nhà ở dân cư; tiêu chí 10 thu nhập. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới; kế hoạch, mục tiêu của địa phương; tích cực đóng góp công sức, tiền của, đất đai hoàn thiện nhiều tiêu chí về cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; thu nhập người dân tăng lên; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm bền vững; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường được nâng cao; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.

    Với mục tiêu, hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021, Đảng bộ, chính quyền xã Đôn Xuân tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững ./.

 

                                                                                                                                   Tin, ảnh: Minh Đông

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 4137
  • Trong tuần: 52,562
  • Tất cả: 3,717,204