Ban CHQS huyện Duyên Hải: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Ngày 11/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duyên Hải khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho gần 50 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn.

Ông Trương Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

    Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Trương Văn Huy, Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nhiệm vụ củng cố bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh để góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu chiến lược Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Trong quá trình học tập các đồng chí phải nghiêm túc, tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ nội dung cơ bản từng chuyên đề, để làm cơ sở cho thảo luận, kiểm tra đánh giá kết quả, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 70 - 80% khá giỏi.

Các đại biểu tham gia lớp học Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

    Trong thời gian 4 ngày, các đại biểu được tiếp thu 07 chuyên đề về: Xây dựng nền tảng quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên; Xây dựng hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên ở ấp, khóm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạnh Việt Nam ở cơ sở; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong tình hình mới.

    Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nhằm nâng cao trình độ nhận thức trong lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp và cơ sở hiểu sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng toàn dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị ở địa phương./.

                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Cẩm Nam

                                          

 

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 929
  • Trong tuần: 32,667
  • Tất cả: 4,219,340