Duyên Hải: Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023

Ngày 29/3, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Duyên Hải tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, học tập nghiên cứu Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh uỷ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” cho khoảng 3.000 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đoàn thể sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn huyện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023

    Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Thảnh, Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai, quán triệt học tập, nghiên cứu nội dung Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” với nội dung gồm 03 phần: (1) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới.

    Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023, nhằm giúp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và ý nghĩa lịch sử thời đại sâu sắc, là kim chỉ nam dẫn dắt, soi đường cho cách mạng nước ta nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng trong giai đoạn mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duyên Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

                                                                                                                                                   Tin, ảnh: Cẩm Nam

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 3709
  • Trong tuần: 53,752
  • Tất cả: 3,766,819