Duyên Hải: Triển khai công tác Dân vận năm 2023

Ngày 10/01/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Duyên Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duyên Hải đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

    Năm 2022, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn của ngành cấp trên đặc biệt là sự chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy, công tác dân vận trên địa bàn huyện cơ bản đạt yêu cầu đề ra; chính quyền, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm tra"; công tác phối hợp Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể có nhiều tiến bộ, nhất là việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp chính đăng của nhân dân, cán bộ công chức Nhà nước có chuyển biến tốt về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; kịp thời nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân; vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi và bàn những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới. Theo đó, năm 2023 hệ thống dân vận trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống người dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác giảm sát phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vẫn minh"; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm tốt công tác dân tộc - tôn giáo, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Nhặn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện cần tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Dân vận, MTTQ, các ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế hộ và chuyển đổi sản xuất để tăng thu nhập; thoát nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, chung tay góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển./.

 

                                                                                    Tin, ảnh: Quốc Khởi

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 3524
  • Trong tuần: 53,567
  • Tất cả: 3,766,634