Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I, II năm 2022

Ngày 29/9, Trung tâm Chính trị huyện Duyên Hải tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I và II năm 2022. Đến dự có đồng chí Trịnh Minh Thảnh - TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cùng 109 học viên của 2 khóa học.

Lễ Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I và II năm 2022

    Trong thời gian 01 tháng, các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và một số chuyên đề khác do Ban Tuyên giáo trung ương biên soạn.

    Kết thúc khóa học có 100% học viên đỗ tốt nghiệp. Trong đó, khóa I có 03 học viên đạt loại giỏi, 25 học viên đạt loại khá và 19 học viên loại trung bình; khóa II có 02 học viên đạt loại giỏi, 30 học viên loại khá và 30 học viên trung bình.

    Tại lễ Bế giảng, đồng chí Trịnh Minh Thảnh - TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trao Giấy khen cho 05 học viên có thành tích học tập đạt loại giỏi toàn khóa học năm 2022.

Trao Giấy khen cho học viên có thành tích học tập

    Khóa học giúp các học viên hiểu rõ hơn những quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, tận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

                                                                                              Tin, ảnh: Quốc Khởi

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1226
  • Trong tuần: 43,740
  • Tất cả: 3,703,624