Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2022

Sáng ngày 18/4/2022, Trung tâm chính trị huyện Duyên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2022. 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2022

    Tham gia lớp bồi dưỡng có 99 học viên đến từ các đảng bộ, chi bộ ban ngành trên địa bàn huyện, các học viên được truyền đạt 10 nội dung cơ bản, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn Dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thời gian học tập trong 07 ngày (từ ngày 18/4 – 26/4/2022),

    Qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                                                                                                                                                                               Tin, ảnh: Quốc Cường

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 492
  • Trong tuần: 48,917
  • Tất cả: 3,713,559