Hội nghị triển khai kế hoạch, quy chế làm việc Ban Chỉ đạo 35 huyện

Ngày 12/03/2021, Ban Chỉ đạo 35 huyện Duyên Hải hội nghị triển khai kế hoạch, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và xin ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên các bộ phận trực thuộc Ban Chỉ đạo đối với một số văn bản liên quan. Đồng chí Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu chỉ đạo

     Hội nghị thông qua Kế hoạch Ban Chỉ đạo 35 huyện, về hoạt động của Ban bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quy chế hoạt động của Ban Biên tập trang fanpage Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của Cộng tác viên Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 huyện tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, xấu, độc trên không gian mạng hiện nay. Thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên cơ sở và các cơ quan tham mưu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

    Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 huyện đề ra các nhóm giải pháp: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện và các bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho lực lượng chuyên trách và các cơ quan liên quan trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Minh Đông

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 9553
  • Trong tuần: 63,912
  • Tất cả: 3,782,582