Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở

Ngày 21/7/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Duyên Hải  tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo năm 2020.

tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo năm 2020.

Tại lớp tập huấn các đại biểu tham dự được nghe phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững đang áp dụng và các văn bản dự kiến ban hành như: Dự thảo khung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải đọa 2021 – 2025; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó đánh giá kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn  2021 – 2025; đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; định hướng các chiều, chỉ số nghèo áp dụng giai đoạn 2021 – 2020… 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở cập nhật thông tin, kiến thức mới để  nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

                                                                                                An Trường

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 8927
  • Trong tuần: 63,286
  • Tất cả: 3,781,956