UBMTTQ huyện Duyên Hải triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020

Ngày 10/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duyên Hải tổ chức Hội nghị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020. Ông Kim Chí Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải tới dự

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên và MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết 2020 của Huyện ủy, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đồng thời, phối hợp tổ chức thăm viếng, chúc mừng, hoạt động từ thiện các cơ sở thờ tự, chức sắc, tôn giáo, gia đình chính sách tiêu biểu, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín đồng bào dân tộc, tôn giáo nhân dịp các ngày lễ của dân tộc, tôn giáo.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra một số giải pháp thực nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2020: tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh định kỳ và đột xuất đến Cấp ủy Đảng, Chính quyền và MTTQ cấp trên, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, khó khăn; kịp thời ổn định tình hình trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

Hội nghị cũng bầu bổ sung 04 ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện, thay thế cho các đồng chí đã nghỉ hưu và chuyển công tác./.

                                                                        

SA QUÂN

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1765
  • Trong tuần: 44,279
  • Tất cả: 3,704,163