Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đôn Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 14-15/5/2020, xã Đôn Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đôn Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn ra sức phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tăng trưởng bình quân 05 năm đạt 9,59%, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.790 tỷ đồng; thu nhập bình quân đến năm 2020 đạt 44,4 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015.

 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Đôn Châu đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tập trung khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; chăm lo giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thành Lập - Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải yêu cầu Đảng bộ xã Đôn Châu phải tiếp tục quan tâm, lãnh đạo công tác tư tưởng, quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Tập trung thực hiện phát triển Kinh tế-Xã hội; Nâng cao chất lượng tiêu chí xã Nông thôn mới; Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tập trung chăm lo các chính sách về y tế, giáo dục, chính sách dân số, gia đình và trẻ em, chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

 

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng chí Lâm Văn Nuôi tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đôn Châu, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                           SA QUÂN

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 9281
  • Trong tuần: 63,640
  • Tất cả: 3,782,310