Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới

Ngày 04/3, đồng chí Kim Rương – TUV, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã có cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới đối với Ban Chỉ đạo xã Đôn Xuân và xã Đôn Châu

Đôn Xuân là xã thuộc vùng sâu của huyện Duyên Hải, đồng bào dân tộc chiếm khoảng 60%, mặt bằng dân trí không đồng đều. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ khi bắt tay vào xây dựng Chương trình, Ban Chỉ đạo xã đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí, còn lại 6 tiêu chí chưa đạt, gồm: cơ sỡ vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Mục tiêu đến cuối năm 2020, thực hiên đạt thêm 3 tiêu chí là: cơ sỡ vật chất văn hóa, thu nhập và môi trường; đồng thời xây dựng thêm 6 ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, công nhận thêm 497 hộ đạt 3 tiêu chuẩn về hộ văn hóa nông thôn mới.

Đối với xã Đôn Châu, từ 1 xã có xuất phát điểm thấp với điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đã được 14/19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy năm 2020, Bam Chỉ đạo xã tập trung xây dựng 4 ấp, gồm: Bà Nhì, La Bang Kinh, La Bang Chợ và La Bang Chùa đạt các tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới, các ấp còn lại đạt 1 đến 2 tiêu chí ấp văn hóa nông thôn mới.

Phát biểu tại buôỉ kiểm tra, đồng chí Kim Rương – TUV, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện đề nghị Ban Chỉ đạo xã Đôn Xuân và Đôn Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương về chủ trương xây dựng văn hóa, nông thôn mới, để mọi người tự giác tham gia và vận động người khác cùng tham gia; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, giải quyết tốt mặt bằng để triển khai thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2020 theo doanh mục được duyệt; tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, các tiêu chí chưa đạt để sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới trong năm 2021, theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

Quốc Khởi

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 48,897
  • Tất cả: 3,713,539