Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ngành huyện

Ngày 15/10/2019,  huyện Duyên Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cấp nhật kiến thức cho Đảng viên ngành huyện năm 2019. Đến dự khải giảng  với lớp bồi dưỡng có đồng chí Phan Văn Nhặn, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

(Các đại biểu tham dự lớp học)

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 100 đảng viên thuộc các cơ quan ban, ngành huyện và lực lượng vũ trang huyện, qua 02 ngày học tập các đồng chí đảng viên, sẽ được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề với những nội dung cơ bản, trọng tâm: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin và nhận thức về chủ nghĩa xã hội, con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những tác động đối với Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó các đồng chí Đảng viên còn được nghe phổ biến Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thông qua lớp bồi dưỡng  nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, các Đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5.

                                                                                                     An Trường
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 3174
  • Trong tuần: 53,217
  • Tất cả: 3,766,284